oktober 2012

Biltur i regn

Dempede, solblekede fargerskifterbølger Vi glir gjenom skaperens akvarell-høstlandskapvått i våt Vindusviskeren vasker bortutkast etter utkast Nannah 2012 Illust. W Turner

Høsthage.

Det brenner i skjelvende kroneren låge av gult og rødtEn sommer har nyss sluppet taketEn kommende vinter snartfødt. Det flammer i oppbrukte dagerog solvarmt søtmispelkrattDet kveldes her i min h...
hits