april 2012

Hat.

Ikke alle klarer å møte blind vold med kjærlighet... Så underlig menneskene er... Når en orgie i vold og blod avstedkommerstillhet. Så underlig... Åh..jeg ville ha skreket. Med all min list...

Om jeg var en bok...

Om jeg var en bok.. Med støvete permer og gulnede siderVille du lest meg da? Ville du forstått at jeg under mitt dagligdagse, litt loslitte "jeg"bærer på en fantastisk historie? Mennesker ...

Påske.

Og det skjedde i de dagerat det ikke var rom for dem på sykehusetikke en seng for dem på sykehjemmetI de dager... dager av overflodog velstand. Det skjedde i de dager at voldteksmenn og tyvergikk ...
hits