januar 2013

Dengang

Dengang vi kom hit var trærne store som fjell Levende i vinden som mennesker. Dengang vi fikk vite at de bar frukter på sine sterke grenete armer trodde vi paradiset var her. Da klatret ...

Men jeg går....

Jeg vandrer i mørkets landskapTomhetens likegyldighetDen evige natten som omslutter meg som en tvangstrøyeav maktesløshet. I intethetens dystre hage fødes ingeningen nye tanker oppstårgråheten sug...

Sol på nesa.

Midt på dagenmidt i fjesetskinner sola på min neseDen er kald i Januarburde ikke hatt den bar. Midt i fjesetmidt på dagenSol på nesa, sol i hagen.Kanskje er jeg dum og rar?Tror på vår i Januar! ...

Lille blå. (Til Richard)

Vi kan leke at vi flyrlangt der ute. Vi kan være de førsteSom går barbente på månen. Vi leker at vi pusteri stjernestøvetVi kan bade i alle havenesom ikke er hav Det gjør ingen ting Mare Insula...

Tårer

Alle mine tårerrenner mot havetsom stille sildrebekkerav glassklart brevann Mot det store havetder alle tårer samles tilsist. Så mine tårer kan gråte sammen medtårene til en sørgende morsom brenn...

Kretsløp.

Hvite små fnugg fra himmlensom en usynlig kammerjomfrukler de lønnas nakene ventende grenermed silkesnø Hun sover og venter Den som sover synder ikkeden som venter... De kommerog går. Slekter, ...

Den siste.

Så stanser altså slutter tiden her med meg....et blindspor av et menneske Som en gammel togvogn hensatt på et sidesporingen lenger brukerStår jeg alene til sistetter meg kommer lyden av ingen Grå...

I natt kom hun.

Inatt kom hundet nye året.Som en ung jente lykkelig for sent hjem fra sin første festsmyger hun seg så stille, så stilleover jorden Bærende på menneskenes håpi store bredfulle sendings-kurversom f...
hits